TOČKE ZA KNJIGE

Točke in denar, ki si jih boste prislužili s pisanjem knjig, ne bodo vedno enake. Odvisne bodo od tega, kakšna bo knjiga.

Vsebina:

 • Zanimiva, unikatna, dobro razumljiva: 20 točk
 • Zanimiva, nekoliko podobna drugim knjigam, dobro razumljiva: 15 točk
 • Še kar zanimiva, podobna drugim knjigam, razumljiva: 10 točk
 • Ne preveč zanimiva, podobna drugim knjigam, dokaj razumljiva: 5 točk
 • Ni zanimiva, preveč podobna drugim knjigam: 0 točk

Dolžina:

 • Več kot 15 strani: 20 točk
 • 10-15 strani: 15 točk
 • 5-10 strani: 10 točk
 • 3,4 strani: 5 točk
 • Manj kot 3 strani: 0 točk

Slike:

 • Več kot 8 slik: 20 točk
 • 6,7 slik: 15 točk
 • 4,5 slik: 10 točk
 • 3 slike: 5 točk
 • Manj kot 3 slike: 0 točk

Ostalo:

 • Naslovnica(cela stran), ime in priimek na Bradavičarki, lepo urejena: 20 točk
 • Naslovnica, ime in priimek na Bradavičarki, dokaj lepo urejena: 15 točk
 • Nepopolna naslovnica, ime in priimek na Bradavičarki, srednje lepo urejena: 10 točk
 • Nepopolna naslovnica, ime in priimek ali samo eno ali drugo, ne preveč lepo urejena: 5 točk
 • Nepopolna naslovnica, ime in priimek manjkata, neurejena: 0 točk

SKUPAJ: 80 TOČK

Če knjige niste napisali sami, morate nekam napisati, kje ste jo dobili in avtorja(če je naveden). za tako knjigo dobite 30 točk.

 

 

 

 


 

 

 

 

Layout: Snitch Designs

 
    SLOhosting.com priporoča :